Một góc nhìn khác về cuộc sống đời thường của trẻ em

Chụp ảnh và đời thường luôn song hành cùng nhau.  Sự song hành đó đôi khi mang lại những khung ảnh khiến người xem chạm đến niềm vui, đôi khi mang lại những góc nhìn khác về số phận của một cá thể. Mà trong những bức ảnh dưới đây, những cá thể ấy chính là trẻ em.

Tuổi thơ của những đứa trẻ trong loạt ảnh dưới đây, cùng với cuộc đời thực của chúng, tuy không mấy đẹp đẽ, và có thể sẽ chưa khác đi được vào ngay thời điểm đó. Nhưng khoảng thời thơ ấu sẽ ảnh hưởng sâu sắc lên số phận của chúng, lên cách mà chúng tiếp cận thế giới về sau này.

Không có một nội dung nào được áp đặt lên mỗi tấm ảnh. Sự chứng kiến thuộc về người đã đứng sau máy ảnh. Cảm xúc riêng thuộc về người xem. Cảm xúc ấy có thể là gì? Là nhìn nhận cuộc sống luôn trong sự đan xen giữa những hân hoan và những nốt buồn.

 

 

 

 

 

 

 

Bài và ảnh: Ishootfilm team.